In mei 2021 is het inmiddels 76 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting. Gedurende deze periode heeft studentenvereniging L.S.V. Minerva altijd een sterke band gehad met verschillende facetten van het Nederlands verzet. Het is om deze reden dat wij als studentenvereniging aandacht willen geven aan Studenten in Verzet. Dit thema heeft betrekking op verzet in oorlog en vrede, in ons land en daar buiten.